Subscribe a newsletter

Saulės elektrinės įrengimas AB „Klaipėdos baldai“

 

Saulės elektrinės įrengimas AB „Klaipėdos baldai“

 

AB “Klaipėdos baldai” yra viena didžiausių ir moderniausių baldų gamybos įmonių Lietuvoje, į užsienio rinkas eksportuojanti visą produkciją. Pagrindinė įmonės gamybos kryptis – serijinė faneruotų, natūraliu medžio lukštu dengtų baldų gamyba. AB „Klaipėdos baldai“ nuolat investuoja į gamybos proceso bei technologijų vystymą, gamybos efektyvumo didinimą bei kokybės gerinimą. Tai yra pagrindiniai strateginiai įmonės uždaviniai. Be to, didelį dėmesį įmonė savo veikloje skiria aplinkosaugai.

Baldų gamybos technologiniame procese yra sunaudojamas nemažas elektros energijos kiekis, kuris visas įsigyjamas iš išorės tiekėjų ir, kurių didžioji dalis elektros energijos pagaminama iš iškastinio kuro. Siekiant, jog įmonės veikla taptų draugiškesnė aplinkai, AB „Klaipėdos baldai“ 2017 m. rudienį inicijavo projektą, kurio tikslas sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, padidinant AEI gamybą ir vartojimą įmonėje. 2017 m. gruodžio mėn. įmonė pateikė paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti ir pradėjo įgyvendinti projektą „Saulės elektrinės įrengimas AB „Klaipėdos baldai““. Šio projekto metu ant AB „Klaipėdos baldai“ nuosavybės teise priklausančių įmonės veikloje naudojamų pastatų bus įrengta ne silpnesnės nei1 MW galios saulės elektrinė, kurios iš AEI gaminama elektros energija bus naudojama įmonės energijos poreikiams tenkinti. Elektros energijos gamybos iš AEI projekto įgyvendinimas AB „Klaipėdos baldai“ prisidės prie iš iškastinio kuro gaminamos elektros energijos kiekio sumažinimo, taip prisidedant prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti energijos gamybą iš AEI įgyvendinimo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinačių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. 2018 m. gegužės 8 d. su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta sutartis Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-03-0017, kuria įmonei skirtas 430 950,00 Eur. finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. gegužės 8 d.